Lead to Close Ratio

Lead chính là đầu mối kinh doanh , bạn có thể thu thập thông tin này bằng rất nhiều cách, kể cả online lẫn offline marketing : Cookies , Điền form , hội nghị , triển lãm thương mại … Mục đích lưu trữ Lead là để tìm cơ hội chuyển đổi thành khách hàng thực sự . Không phải tất cả các Lead đều có thể chuyển đổi thành khách hàng nhưng nếu thông tin về Lead càng rõ ràng, càng chi tiết thì sẽ càng hỗ trợ tốt trong việc bán hàng sau này

Lead to Close Ratio có thể tạm dịch là tỉ lệ chuyển đổi Lead thành khách hàng mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ. Số liệu này lại phụ thuộc vào việc chốt sales nhiều hơn là các hoạt động marketing , tuy nhiên việc thu thập Lead tốt hay không lại phụ thuộc vào các hoạt động marketing. جدول مباريات يورو ٢٠٢١

Thật dễ dàng để đo lường được tỉ lệ này : Tỉ lệ chuyển đổi Lead = Tổng doanh thu từ bán hàng / tổng số lead.

Số liệu này sẽ xác định sự hiệu quả trong việc bán hàng độc lập với các hoạt động marketing. بطاقات لعب