Customer Retention Rate

Customer Retention Rate – Tỉ lệ duy trì khách hàng: có thể thật khó để đo lường nếu chu kì mua của khách hàng là dài hoặc doanh nghiệp của bạn bán một loại mặt hàng đặc biệt : Chỉ bán 1 lần duy nhất. Tuy nhiên hầu hết các dịch vụ, các nền tảng thương mại điện tử, và hầu hết các doanh nghiệp khác đều có thể đo lường được tỉ lệ này bằng cách tính toán phần trăm khách hàng quay lại mua hàng/sử dụng dịch vụ của bạn.

Nếu tỉ lệ này thấp, đó có thể là 1 dấu hiệu cho thấy sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn kém trong mắt khách hàng hoặc chăm sóc sau khi bán hàng là chưa tốt .

Tỉ lệ duy trì khách hàng cũng là một yếu tố để tính toán giá trị trung bình của một khách hàng.