Image pricing

Image pricing – Định giá theo hình ảnh: là một chiến lược marketing triển khai cho một số nhóm sản phẩm mà giá cả được đặt cao hơn bởi vì người ta tin rằng một mức giá cao cũng sẽ làm tăng ham muốn của người tiêu dùng. Khách hàng thường sẵn sàng trả giá cao cho các mặt hàng có thương hiệu vì hình ảnh liên quan đến họ. Họ sẽ không điều tra nếu giá phản ánh chính xác giá trị.