Intensive distribution

Intensive distribution – Phân phối đại trà: là một một chiến lược xây dựng kênh phân phối , theo đó một công ty bán hàng thông qua càng nhiều cửa hàng càng tốt , vì vậy mà người tiêu dùng gặp phải các sản phẩm hầu như ở khắp mọi nơi, như: siêu thị, tiệm tạp hóa lớn/nhỏ, trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, gánh hàng rong….