Going-rate pricing

Going-rate pricing – Định giá theo giá thị trường: là hình thức định giá bán sản phẩm theo từng thị trường khác nhau, bao gồm: vị trí địa lý, nhóm khách hàng mục tiêu, thói quen mua sắm…