Hreflang

Nhiều trang web phân phối nội dung đã dịch cho người dùng từ khắp nơi trên thế giới hoặc được nhắm mục tiêu đến người dùng ở một khu vực cụ thể. استراتيجية الروليت Google sử dụng thuộc tính rel=”alternate” hreflang=”x” để phân phối ngôn ngữ hoặc URL khu vực chính xác trong kết quả Tìm kiếm.

Một số tình huống ví dụ trong đó rel=”alternate” hreflang=”x” được khuyến nghị:

 • Bạn giữ lại nội dung chính trong một ngôn ngữ duy nhất và chỉ dịch mẫu, chẳng hạn như điều hướng và chân trang. Các trang có nội dung do người dùng tạo, chẳng hạn như diễn đàn, thường làm như thế này.
 • Nội dung của bạn có khác biệt nhỏ giữa các khu vực với nội dung tương tự trong một ngôn ngữ. Ví dụ: bạn có thể có nội dung tiếng Anh được nhắm mục tiêu đến Mỹ, Anh và Ireland.
 • Nội dung trang web của bạn được dịch hoàn toàn. Ví dụ: bạn có cả hai phiên bản tiếng Đức và tiếng Anh của mỗi trang.

Sử dụng chú thích ngôn ngữ

Hãy tưởng tượng bạn có một trang tiếng Anh được lưu trữ tại http://www.example.com/, với phiên bản tiếng Tây Ban Nha tại http://es.example.com/. Bạn có thể chỉ cho Google biết rằng URL tiếng Tây Ban Nha là phiên bản tiếng Tây Ban Nha của trang tiếng Anh bằng một trong ba cách:

 • Yếu tố liên kết HTML trong tiêu đề: Trong phần <head> HTML của http://www.example.com/, hãy thêm một yếu tố liên kết trỏ đến phiên bản tiếng Tây Ban Nha của trang web đó tại http://es.example.com/, như thế này:
  <link rel=”alternate” hreflang=”es” href=”http://es.example.com/” />
 • Tiêu đề HTTP: Nếu bạn xuất bản các tệp không phải HTML (như PDF), bạn có thể sử dụng tiêu đề HTTP để chỉ báo phiên bản bằng ngôn ngữ khác của một URL:
  Link: <http://es.example.com/>; rel=”alternate”; hreflang=”es”
  Để chỉ định nhiều giá trị hreflang trong một tiêu đề HTTP liên kết, hãy phân tách giá trị bằng dấu phẩy như thế này:
  Link: <http://es.example.com/>; rel=”alternate”; hreflang=”es”,<http://de.example.com/>; rel=”alternate”; hreflang=”de”
 • Sơ đồ trang web: Thay vì sử dụng đánh dấu, bạn có thể gửi thông tin phiên bản ngôn ngữ trong Sơ đồ trang web.

Giá trị của thuộc tính hreflang xác định ngôn ngữ (theo định dạng ISO 639-1) và có thể là khu vực (theo định dạng ISO 3166-1 Alpha 2) của một URL thay thế. 

Lỗi thường gặp

Quan trọng: Hãy đảm bảo rằng giá trị hreflang mà bạn cung cấp thực sự hợp lệ. Đặc biệt cẩn thận về hai lỗi thông thường nhất:

 • Thiếu liên kết xác nhận: Nếu trang A liên kết đến trang B, trang B phải liên kết trở lại với trang A. Nếu điều này không đúng với tất cả các trang sử dụng chú thích hreflang, các chú thích đó có thể bị bỏ qua hoặc không được phân tích chính xác.
 • Mã ngôn ngữ không chính xác: Hãy đảm bảo rằng tất cả các mã ngôn ngữ bạn sử dụng đều xác định ngôn ngữ (theo định dạng ISO 639-1) và có thể cả khu vực (theo định dạng ISO 3166-1 Alpha 2) của một URL thay thế. ألفيس فيكتوريا Chỉ xác định khu vực là không hợp lệ.

Tham khảo thêm từ Google: https://support.google.com/webmasters/answer/189077?hl=vi