Site icon ThinkDigital

Hreflang

Nhiều trang web phân phối nội dung đã dịch cho người dùng từ khắp nơi trên thế giới hoặc được nhắm mục tiêu đến người dùng ở một khu vực cụ thể. استراتيجية الروليت Google sử dụng thuộc tính rel=”alternate” hreflang=”x” để phân phối ngôn ngữ hoặc URL khu vực chính xác trong kết quả Tìm kiếm.

Một số tình huống ví dụ trong đó rel=”alternate” hreflang=”x” được khuyến nghị:

Sử dụng chú thích ngôn ngữ

Hãy tưởng tượng bạn có một trang tiếng Anh được lưu trữ tại http://www.example.com/, với phiên bản tiếng Tây Ban Nha tại http://es.example.com/. Bạn có thể chỉ cho Google biết rằng URL tiếng Tây Ban Nha là phiên bản tiếng Tây Ban Nha của trang tiếng Anh bằng một trong ba cách:

Giá trị của thuộc tính hreflang xác định ngôn ngữ (theo định dạng ISO 639-1) và có thể là khu vực (theo định dạng ISO 3166-1 Alpha 2) của một URL thay thế. 

Lỗi thường gặp

Quan trọng: Hãy đảm bảo rằng giá trị hreflang mà bạn cung cấp thực sự hợp lệ. Đặc biệt cẩn thận về hai lỗi thông thường nhất:

Tham khảo thêm từ Google: https://support.google.com/webmasters/answer/189077?hl=vi

Exit mobile version