Spotlight

Spotlight công cụ tìm kiếm đa năng giúp chúng ta thực hiện mọi công việc nhanh và tiện lợi hơn, được sử dụng đầu tiên trên hệ điều hành MacOS. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhưng phím tắt, các mẹo nhỏ để tận dụng tối đa Spotlight.

Spotlight là một công cụ tìm kiếm cực kỳ đơn giản, bạn chỉ cần gõ những gì mình muốn và nó sẽ tự hiện ra những kết quả phía dưới. Tuy nhiên, trong trường hợp cần chỉ đích danh một kết quả nào đó, hãy sử dụng các câu lệnh cao cấp mà không phải mở cửa sổ nâng cao. Chúng bao gồm:

  • Các từ như AND (và), OR (hoặc) hay NOT (không) để giúp Spotlight hiểu bạn cần kết quả chứa hoặc không chứa 1 tự/cụm từ nào đó. Lấy ví dụ, mình cần tìm file có chứa từ invoice nhưng không chưa từ paypal, ta có thể dùng invoice NOT paypal hoặc invoice -paypal. Trong trường hợp cần thu gọn kết quả hơn nữa, ta có thể sử dụng những điều kiện phức tạp hơn như invoice AND credit NOT (paypal OR “google checkout”) (tìm hóa đơn và thẻ tín dụng không bao gồm từ paypal và google checkout)
  • Tìm kiếm một định dạng file nào đó, bằng cách đặt kind:tên định dạng file sau từ khóa tìm kiếm. Ví dụ: invoice kind:xls
    Tìm kiếm file theo một khoảng thời gian nào đó bằng cách sử dụng các từ như created(ngày tạo) hay modified (ngày chỉnh sửa),

Dùng Spotlight làm máy tính và tìm nghĩa từ:

Thay vì phải sử dụng một chương trình máy tính riêng, bạn có thể tận dụng luôn Spotlight để tính toán, từ những thứ đơn giản như 1+1 cho đến phức tạp kiểu sqrt(16)/2*(55.6+9). Chỉ đơn giản gõ phép tính vào, kết quả sẽ hiện ra ngay trong đầu danh sách. Bạn cũng chẳng cần phải mở kết quả ra để copy mà thực hiện ngay trong chương trình luôn.

Tương tự, ta cũng có thể gõ 1 từ nào đó vào spotlight và nó sẽ giải nghĩa. Dùng các phím điều hướng di chuyển đến phần giải nghĩa để mở cửa sổ popup xem nghĩa nhanh hoặc bấm vào để xem nghĩa đầy đủ trong chương trình Dictionary.