Headrest displays

Headrest displays – màn hình hiển thị tại nơi tựa đầu trên xe ô tô: là hình thức quảng cáo tận dụng các màn hình LCD được gắn trên tự đầu ghế ngồi xe ô tô. Hình thức này chúng ta thường gặp trên các xe trung chuyển cao cấp, xe taxi, máy bay, …