Mall displays

Mall displays – màn hình LCD tại Trung tâm mua sắm/thương mại: là hình thức quảng cáo poster/Video trên các LCD được đặt tại các trung tâm mua sắm/thương mại để gửi thông điệp đến nhóm KH mục tiêu đến tham quan mua sắm.

Hiện tại với sự phát triển của Digital, có thể tận dụng màn hình LCD này thông qua Bluetooth hoặc Wifi và môi trường Mobile app trên smartphone để gửi những thông điệp/chương trình khuyến mãi đến nhóm khách hàng mục tiêu ( công nghệ này tham khảo thêm thiết bị beacon)