Bus-shelter displays

Bus-shelter displays – Màn hình tại nhà chờ xe buýt: là các trường hợp quảng cáo hiển thị áp phích, poster quảng cáo, hoặc video với thời gian ngắn (<2 phút), kích thước thường dùng của loại hình quảng cáo này 48×70 inch. Các trường hợp áp phích dành cho xe buýt và những tấm biển đăng quảng cáo được chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang thông thường hoặc đèn LED tiết kiệm năng lượng.