Hacker

Hacker – Một lập trình viên máy tính có tay nghề cao. Thường bị nhầm lẫn với định nghĩa Cracker. Cracker giống như một hacker, nhưng với mục đích bất hợp pháp hoặc là mục đích không tốt.