Frequently Asked Questions viết tắt FAQ

Frequently Asked Questions (viết tắt FAQ) – Câu hỏi thường gặp: Đúng như tên gọi, FAQ là danh sách những câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về một vấn đề nhất định. Nó thường được sử dụng như một cuốn cẩm nang để tra cứu những vấn đề thường gặp và cách giải quyết chúng. ون كارد