Flame

Flame: Là một loại thư tín viết bằng thứ ngôn ngữ xúc phạm thường được gửi cho bất cứ ai phá vỡ những quy ước của Internet. Có những lúc bạn chẳng may xúc phạm ai đó. ivermectin for sale online Kết quả là bạn nhận được email viết bằng thứ ngôn ngữ rất tức giận hoặc có thể bị đối xử thô lỗ trước mọi người. oral ivermectin for ocular rosacea Nếu bạn cho rằng không cần thiết phải xin lỗi thì cách tốt nhất là bạn không trả lời gì hết. is ivermectin toxic to the liver