Flash

Flash: Là phần mềm đồ hoạ hoạt hình của Macromedia cho phép các đồ hoạ flash có thể đọc được trên mọi trình duyệt. Ưu điểm của loại hình đồ hoạ này là thời gian tải nhanh. عدد اوراق لعبة اونو