Featured Image

Featured: Hình đại diện cho bài viết, ảnh này thông thường được dùng để hiển thị hình ảnh cho bài viết. Giả sử khi khách vào trang và xem danh mục tin tức, các bài viết về tin tức sẽ hiển thị kèm với ảnh đại diện của nó. Ảnh này cũng thường được dùng để làm slide cho website.