Excerpt

Excerpt là phần mô tả ngắn gọn nội dung của bài viết, thường ở dạng text đơn giản. Nếu trong bài viết chưa có thiết lập nội dung Excerpt thì nó sẽ lấy một phần đầu của nội dụng làm excerpt.