Excess PageRank Sculpting

Excess PageRank Sculpting – Vượt quá giới hạn chế tác PageRank: Pagerank Sculpting là việc mà Webmaster quản lý những link liên kết ra ngoài. Nói đến Pagerank Sculpting là nói tới thẻ nofollow. Lý do các webmaster hay sử dụng thẻ nofollow để kiểm soát link liên kết là vì thẻ này chặn sự thất thoát liên kết từ website của mình dẫn ra site khác. Nhưng nếu tất cả các liên kết đi hoặc liên kết nội bộ đều nofollow thì đó lại là một dấu hiệu không tốt đối với Google.