Autogenerated Content

Autogenerated Content – Nội dung tự phát sinh: Google không hề thích việc việc nội dung website được tự động sinh ra. Nếu họ nghi ngờ rằng trang web của bạn đã tạo nội dung cho web bằng cách tự động thì kết quả cho website của bạn sẽ là bị penalty hoặc bị index lại .