Email Marketing

Email Marketing – Một hình thức tiếp thị trực tiếp được gửi tới hộp thư điện tử. Đôi khi việc này có thể là một email quảng cáo cho một bài blog mới đăng hoặc một đề nghị đặc biệt, thư mời…

Email marketing: Là một hoạt động kinh doanh bằng cách gửi email đến người nhận trong một danh sách khách hàng để giới thiệu, quảng bá, cảm ơn,… nhằm khuyến khích họ mua hoặc sử dụng sản phẩm/dịch vụ của bạn. Nhiệm vụ chính của email marketing là xây dựng mối quan hệ với khách hàng, tạo lòng tin và tăng khả năng nhận diện thương hiệu của khách hàng. does liqiud ivermectin kill tapeworms