Domain Rank

Domain Rank nó đánh giá thứ hạng domain, thứ hạng được đánh giá từ 01-100, nếu domain càng có thứ hạng cao thì độ tin tưởng càng lớn, vì vậy hãy tìm domain cũ hoặc những domain lâu năm thường có độ tin tưởng cao hơn.

Theo Ahrefs thông số Domain Rank dùng để chỉ ra mức độ uy tín của tên miền, dựa trên số lượng và chất lượng Backlink trỏ đến tất cả các trang web trên website. DR có giá trị 0 – 100 (TOP)

Các chỉ số của Ahrefs không nói lên rằng cứ chỉ số cao thì website của bạn sẽ tốt, mà nó chỉ xác định cho bạn cơ bản rằng, chỉ số cao có nghĩa là website đó được có được backlinks nhiều hoặc chất lượng tốt.