Ahrefs URL Rating viết tắt AUR

Ahrefs URL Rating viết tắt AUR là một thang điểm đo lường mức độ tác động của backlinks đến một URL nhất định.

Đặc điểm dễ nhận ra nhất với AUR đó là, số lượng backlinks càng nhiều, thì chỉ số AUR càng cao. Tuy nhiên bạn cũng đừng quên về chất lượng, có những trang có điểm AUR cực cao dù số lượng backlinks không lớn, điều này là vì nó được nhiều URL uy tín, chất lượng trỏ về, hay nói cách khác, đó toàn là những backlink siêu béo tốt.

Ví dụ đơn giản là nếu giả sử bạn được trang chủ dantri.com.vn trỏ liên kết đến chẳng hạn, điểm số của bạn rất cao dù chỉ có vài link như vậy.