URL Rank hay Ahrefs URL Rank

URL Rank hay Ahrefs URL Rank : Ahrefs Rank URL để xem website quan trọng như thế nào là các URL bằng cách kiểm tra số lượng và chất lượng backlinks của nó . Thông số này được Ahrefs tính toán dựa trên số lượng và chất lượng Backlink trỏ đến URL đang phân tích. URL Rank càng cao thì chứng tỏ trang web đó càng uy tín.

Thuật toán của Ahrefs , tính toán điểm giữa 1-100 , với 100 là cao nhất. Thứ hạng của 0-30 nghĩa các URL là không phổ biến, 31-70 có nghĩa là nó là trung bình và 71-100 chỉ ra rằng nó là rất phổ biến .

Bên cạnh đó, theo Ahrefs thông số Domain Rank dùng để chỉ ra mức độ uy tín của tên miền, dựa trên số lượng và chất lượng Backlink trỏ đến tất cả các trang web trên website. DR có giá trị 0 – 100 (TOP)