Digital Place-based Advertising Association viết tắt DPAA

Digital Place-based Advertising Association viết tắt DPAA: là một hiệp hội tiếp thị không gian kỹ thuật số toàn cầu có chức năng như một doanh nghiệp gia tốc và tư vấn viên cho các thành viên, bao gồm các mạng digital out-of-home (DOOH), các nhà cung cấp của họ và cộng đồng quảng cáo tham gia vào lĩnh vực truyền thông này. Mạng DOOH cung cấp nội dung video trên màn hình ở những nơi mà mọi người có “thời gian”, bao gồm trung tâm mua sắm, quán bar, câu lạc bộ sức khỏe, văn phòng bác sĩ, văn phòng hành lang và thang máy, nhà hàng, taxi taxi, sân bay, máy bay, khách sạn , trạm xăng và các địa điểm giao thông cao khác.

Mục tiêu của DPAA là thúc đẩy tăng trưởng cho ngành. Nhóm đã được bắt đầu vào tháng 1 năm 2007 với tư cách là Cục quảng cáo video ngoài nhà (OVAB), nhưng đổi tên thành Hiệp hội Quảng cáo trên Địa điểm số năm 2010, và DPAA vào năm 2017.

DPAA tổ chức các cuộc thảo định kỳ hàng quý cho các thành viên của mình và hội nghị thượng đỉnh hàng năm – “Hội nghị thượng đỉnh video toàn cầu DPAA”. Hội nghị thượng đỉnh lần này là cuộc họp của các nhà quản lý các cơ quan quảng cáo, các nhà quản lý thương hiệu, mạng lưới và các đối tác cung cấp dịch vụ để thảo luận và tranh luận về những thách thức và cơ hội trong lĩnh vực truyền thông DOOH – thường được tổ chức trong Tuần báo kỹ thuật số New York. Hội nghị Video Everywhere là sự kiện duy nhất thuộc loại này, dành cho việc xem nhiều màn hình và lập kế hoạch trung lập cho video.