Advanced System Optimizer viết tắt ASO

Advanced System Optimizer viết tắt ASO – Tối ưu hóa hệ thống nâng cao: Tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp trong kỷ nguyên Digital tại một quy mô ngày càng lớn thì phải có hệ thống (system) để quản trị. Trong quá trình quản trị hệ thống (system management) xảy ra một số vấn đề về việc vận hành, chi phí, quản trị nhân sự, kết nối các kênh bán hàng & marketing. Điều phát sinh ra nhu cầu phải Tối ưu hóa hệ thống nâng cao (Advanced System Optimizer viết tắt ASO).

Digital Marketers, lead về system management đưa ra những đề xuất thay đổi để phù hợp với hoạt động kinh doanh (sales & marketing) nhưng chi phí phải phù hợp, đặc biệt là việc vận hành phải trơn tru và tối ưu cho người dùng.