Conversion Rate (trong Brand management)

Conversion Rate (trong Brand management): chỉ số này được tính bằng số lượng Share of Usage chia cho số Trial, có thể hiểu là chỉ số thể hiện số phần trăm khách hàng sau khi dùng thử trở thành khách hàng thường xuyên.

Khi làm marketing, đây là một trong những chỉ số quan trọng để biết sản phẩm của bạn có đủ tốt so với các sản phẩm trong cùng ngành hàng.

Với thương hiệu A, chỉ số CR là 54% là nhiều hay ít? Câu trả lời là “tùy”. العابكلب Vì với một số ngành hàng thì con số này là cao chót vót nhưng với một số ngành hàng thì con số này chưa là gì. Để biết cao hay thấp thường sẽ có 2 cách:

  1. So với con số chuẩn của cả ngành hàng .
  2. So với thương hiệu dẫn đầu thị trường (leader / best practice): Ví dụ ngành giải khát sẽ so với Tân Hiệp Phát, máy nghe nhạc sẽ so với Apple. كيف تلعب بوكر

Trong trường hợp thương hiệu A, chỉ số này là cao vì so với thương hiệu B dẫn đầu thị trường chỉ là 56%, nghĩa là về mặt chất lượng thương hiệu A tốt so với các sản phẩm cùng lọai. Khi bạn có đọc hiểu những chỉ số này, sẽ rất thuận lợi để bạn biết nên làm gì chính xác chứ không phải thực hiện một cách mò mẫm và cảm tính. www 888casino com login