Contrast

Contrast: độ tương phản trắng đen lúc mạnh thì gọi là high contrast, yếu là low contrast.