Application viết tắt App

Application (viết tắt App): chính là ứng dụng. Đây là thuật ngữ rất quen thuộc với chúng ta, Game bạn chơi trên di động của bạn là một ứng dụng, Messenger bạn dùng để nhắn tin hàng ngày trên iphone của bạn là một ứng dụng.

Trong ngành quảng cáo di động, ứng dụng có vai trò rất quan trọng vì nó sẽ là nơi chủ yếu để quảng cáo xuất hiện, tiếp cận với người dùng.