Creative

Creative: Chúng ta vẫn thường biết từ này có nghĩa là sáng tạo, trong quảng cáo thì Creative thường được hiểu là quảng cáo sáng tạo, có thể là một file ảnh, video, nội dung sáng tạo đặc biệt thu hút người dùng,…