Advertising ID viết tắt AdID

Advertising ID (viết tắt AdID) – ID quảng cáo: là ID duy nhất, người dùng có thể đặt lại dành cho quảng cáo do các dịch vụ của Google Play cung cấp. ID quảng cáo cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát tốt hơn và cung cấp cho các nhà phát triển một hệ thống tiêu chuẩn, đơn giản để tiếp tục kiếm tiền bằng ứng dụng của mình. شعار بوروسيا دورتموند ID quảng cáo cho phép người dùng đặt lại số nhận dạng của mình hoặc tắt quảng cáo được cá nhân hóa (trước đây được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích) trong các ứng dụng của Google Play. تعليم لعبة الطاولة