Enhanced cost per click viết tắt ECPC

Enhanced cost per click (viết tắt ECPC): là giá thầu cho mỗi nhấp chuột nâng cao của AdWords. Khi sử dụng ECPC, hệ thống sẽ tự động tăng giá thầu CPC lên 30% tại những truy vấn có khả năng dẫn tới chuyển đổi trên Website của bạn.

ECPC hoạt động như thế nào?

– ECPC thu thập dữ liệu trong quá khứ của từng từ khóa, để có thể đoán được vị trí, thời gian có khả năng dẫn tới chuyển đổi.

– Để ECPC có thể thu thập được dữ liệu chuyển đổi thì bạn phải cài đặt Theo dõi chuyển đổi từ trước đó.

– Nếu bạn không cài Theo dõi chuyển đổi thì ECPC không hoạt động.

– Khi nhận thấy truy vấn tìm kiếm nào đó có khả năng dẫn tới chuyển đổi, hệ thống sẽ tự động tăng CPC lên 30% so với CPC ban đầu.

– Khi nhận thấy truy vấn tìm kiếm nào đó có ít khả năng dẫn tới chuyển đổi, hệ thống sẽ tự động giảm CPC xuống để tránh lãng phí(có thể giảm nhiều hơn 30% so với CPC ban đầu)