Wiki

Wiki: Một dạng web cho phép người sử dụng thêm, sửa đổi thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng. Các thông tin này sẽ được các nhà quản duyệt để đảm bảo công bằng thông tin. مباريات اليورو 2022