Visitor Engagement

Visitor Engagement là Tương tác của người dùng trên trang là một trong những tiêu chí quan trọng để đo lường hiệu quả của quảng cáo và chất lượng của website, cả về nội dung lẫn điều hướng người dùng. Nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ chuyển đổi của trang (Conversion Rate) cũng như các chỉ số đo lường hiệu quả chiến dịch quảng cáo (KPIs campaign) khác.

Bao gồm 4 nhóm chính:

  • Request page, event
  • Request item
  • Request transaction
  • Scroll and type