Pageview

Pageview là một trong những loại Visitor Engagement – Tương tác người dùng trên trang phổ biến nhất. Trên mạng World Wide Web, một pageview sẽ thường là kết quả của việc một người dùng lướt web nhấp chuột vào một liên kết nào đó trên trang hoặc truy cập trực tiếp từ trình duyệt.