User Segmentation

User Segmentation – Phân khúc khách hàng: Việc phân chia những nhóm khách hàng tiềm năng dựa vào cách thức và mục đích tiêu dùng sản phẩm của họ. Ví dụ như bột làm bành vừa có thể dùng đề nấu nướng vừa có thể làm sạch răng, dầu ăn có thể làm mượt tóc hay chiên thức ăn, vậy khách hàng sử dụng lợi ích nào của sản phẩm.