Trendsetter

Trendsetter – Người tạo nên xu thế: Nhân vật hoặc sự kiện không đi theo những cách thức thông thường và đạt được những thành công mang tính đột phá. iMac là một ví dụ cho việc hình thành xu thế trong thiết kế khi mà các nhà cung ứng cho văn phòng ngày nay đều dùng chung những màu sắc, thiết kế mang tính thông dụng của một iMac.