Unethical Marketing

Unethical Marketing – Tiếp thị phi đạo đức: Bất kể khả năng điều chỉnh và thay đổi của tiếp thị phi đạo đức ra sao, có 6 loại chính như sau:

  • Thế thân: Ở một số nơi, do có quy định về cấm quảng cáo thuốc và rượu, người ta sử dụng các phương pháp quảng cáo khác để nhắc nhở khách hàng, một cách không trực tiếp, về sự tồn tại của hãng.
  • Phóng đại: Là cách tuyên bố sai về chất lượng sản phẩm hoặc sự phổ biến. Một khẩu hiệu như “phủ sóng khắp nơi” quảng cáo cho tính năng hầu như là không thể thực hiện.
  • Tâng bốc: Chỉ tâng bốc sản phẩm của công ty trong khi không thể khẳng định được, kiểu như “hương vị tuyệt nhất”.
  • Tuyên bố không thể kiểm chứng: Sản phẩm hứa hẹn đem lại kết quả mà không có chứng cứ khoa học rơi vào nhóm này, ví dụ như quảng cáo về mái tóc bóng khỏe, suôn mượt mà không thể giải thích lý do.
  • Khuôn mẫu về phụ nữ: phụ nữ thường được mô tả như đối tượng tình dục trong quảng cáo. Loại quảng cáo này dựng lên một khuôn mẫu tiêu cực về phụ nữ và các định kiến giới tính.
  • So sánh sai: khi doanh nghiệp đưa ra tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu nhầm về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.