Ethics Marketing

Ethics Marketing – Tiếp thị đạo đức: Nói một cách đơn giản, tiếp thị đạo đức là áp dụng đạo đức vào quá trình tiếp thị, nhằm xem xét kỹ lưỡng các vấn đề tiếp thị cụ thể vì chúng liên quan đến đánh giá về đạo đức. Các doanh nghiệp ủng hộ và thực hiện tiếp thị có đạo đức thể hiện trách nhiệm với xã hội và nhạy cảm về văn hóa kinh doanh. ivermectina disponível

Xu hướng thương mại công bằng ngày càng tăng chỉ là một ví dụ về tác động của tiếp thị đạo đức. Trong một cuộc điều tra về chỉ số giá người tiêu dùng năm 2009, biểu tượng đạo đức phổ biến nhất là thương mại công bằng. Thương mại công bằng là việc người tiêu dùng trả một mức giá bảo đảm cho một nhóm các nhà sản xuất, đổi lại, họ đồng ý trả lương cho công nhân thật công bằng và bảo vệ môi trường. ivermectina quanox precio mercado libre

Nhiều doanh nghiệp cố gắng sử dụng đạo đức như một cách để xuất hiện có trách nhiệm hơn qua việc khuấy động các tuyên bố về môi trường. Ngược lại, khách hàng bắt đầu mất niềm tin vào các tuyên bố về đạo đức, và ngày càng nhiều thương hiệu hàng đầu bị tẩy chay. streptomyces avermitilis ivermectin

Trong khi các nhà tiếp thị cố gắng đưa ra các giải pháp thân thiện với môi trường, thì theo một nghiên cứu của Chris Arnold trong Ethical Marketing & The New Consumer (Tạm dịch: Tiếp thị có đạo đức và người dùng mới), có đến 2/3 người tiêu dùng phản ứng với các yêu cầu về đạo đức liên quan đến con người hơn là môi trường.

Tham khảo thêm: https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_ethics