Two-part pricing

Two-part pricing – định giá hai phần: là một hình thức xác định giá trong đó giá của một sản phẩm hoặc dịch vụ bao gồm hai phần – một khoản phí một lần và – một khoản phí cho mỗi đơn vị (tháng, sản phẩm…). Nói chung , các hình thức định giá hai phần chỉ xảy ra ở thị trường độc quyền một phần hoặc hoàn toàn.