Timing pricing

Timing pricing – Định giá theo thời điểm mua: là hình thức định giá dựa vào thời điểm mà khách hàng quyết định mua sản phẩm / dịch vụ. Ví dụ:

  • Đăng ký khóa học trước 30 ngày được giảm 1,000,000 vnđ
  • Đăng ký khóa học trước 07 ngày được giảm 500,000 vnđ
  • Đăng ký khóa học trước 03 ngày được giảm 0 vnđ