Top of Mind

Top of Mind: Trong một thị trường nhiều sản phảm như hiện nay, sản phẩm và thương hiệu của bạn có là cái mà khách hàng luôn luôn nghĩ tới đầu tiên hay không.

Trong các bảng nghiên cứu thị trường thì Top-of-Mind là tên gọi đầu tiên khi được hỏi về những thưởng hiệu mà đáp viên biết đến về một chủng loại nhất định. Top-of- Mind là mức độ cao nhất của Share of Mind. Để đạt được vị trí Top-of-Mind, doanh nghiệp thường phải có một độ phủ về mặt truyền thông đủ lớn trong ngành kinh doanh của mình.

Top-of-mind awareness viết tắt Toma: là một sản phẩm thương hiệu hay cụ thể đến đầu tiên trong tâm trí của khách hàng khi nghĩ đến một ngành công nghiệp cụ thể. Các công ty cố gắng để xây dựng thương hiệu thông qua tiếp xúc với phương tiện truyền thông trên các kênh như Internet, phát thanh, báo chí, truyền hình, tạp chí, và các phương tiện truyền thông xã hội.Trong một cuộc khảo sát gần 200 nhà quản lý tiếp thị cao cấp, 50% trả lời rằng họ đã tìm thấy “hàng đầu của tâm trí” số liệu rất hữu ích.