Theme

Theme là giao diện của website wordpress, có thể cài đặt nhiều theme nhưng trong 1 thời điểm chỉ sử dụng duy nhất một theme. Theme của wordpress nằm trong thư mục wp-content/themes. لعبه الكوتشينه