Tableau

Tableau (NYSE: DATA) giải pháp phân tích số liệu hàng đầu thế giới, luôn luôn đứng vị trí số 1 trong những năm do Gartner đánh giá trong những năm gần đây. Tableau được Christian Chabot thành lập tháng 1/2003 với ý chí “Making data easy to see and understand is one of the great opportunities of our time“.

Mục tiêu của Tableau rất đơn giản: “help people see and understand their data” – và Tableau đã phát triển giá trị cốt lõi của mình dựa trên:

1- Trực quan (Visual) và Phân tích (Analytics)
Đây là 2 tính năng trọng tâm của Tableau, rất dễ dàng các nhà quản trị có thể Visual các dữ liệu của mình, thay thế các con số trên báo cáo khô khan thành các biểu đồ giúp cho nhà quản trị dễ dàng nắm chiều hướng của các hoạt động của doanh nghiệp mình, nhất là đối với doanh thu, chi phí,..Chỉ với các thao tác kéo thả, bạn có thể xây dựng được các visual, phân tích và tổng hợp chúng thành các dashboard.

Tableau kết nối đồng thời với nhiều dữ liệu khác nhau, tạo nên một trung tâm phân tích số liệu thông qua các phòng ban (kinh doanh, tài chính kế toán, nhân sự, kho), hoặc công ty thành viên của doanh nghiệp đồng thời dễ dàng chia sẻ các phân tích này với đồng nghiệp

2- Khai thác (Discovery)
Rất dễ dàng bạn xây dựng các kịch bản nhằm trả lời mọi câu hỏi của nhà quản trị đặt ra dạng như nếu như chi phí vận chuyển tăng lên 2% thì ảnh hưởng thế nào đến lợi nhuận và khi đó chỉ số lợi nhuận trên doanh thu ảnh hưởng như thế nào; cũng như tỉ giá tăng 3% thì ảnh hưởng thế nào đến nguyên vật liệu cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tableau giúp cho nhà quản trị dễ dàng vận hành dữ liệu của doanh nghiệp cùng với các số liệu của ngành nghề giúp cho nhà quản trị nhanh chóng am hiểu thị trường, thấu hiểu khách hàng và sâu sắc với sản phẩm của mình

3- Bản đồ
Sử dụng phân tích số liệu hiển thị trên nền bản đồ địa lý giúp bạn rất dễ dàng nhận ra các chỉ tiêu phân tích trên bản đồ như doanh thu ở khu vực, tình hình tăng/giảm doanh thu của khu vực, độ phủ (coverage) của sản phẩm trên khu vực địa lý, … Rất nhanh chóng Tableau cung cấp ngay cho nhà quản trị toàn bộ các thông tin quan trọng

6- Mobility
Tương thích với Andriod và iOS giúp các nhà quản trị luôn có được thông tin và khả năng phân tích số liệu mọi lúc mọi nơi

7- Facebook, Twitter và mạng xã hội
Trực tiếp phân tích các số liệu của các fan-page trên Faebook, các twitt của các Twitter cùng với các chi tiết thông tin của twitter, và với khả năng truy cập trực tiếp vào Google Analytics giúp cho nhà quản trị định hướng được thị trường, sâu sắc hơn với các tính năng của sản phẩm nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng tại từng thị trường

8- Tích hợp với R
Khả năng phân tích dữ liệu trên các hệ thống dữ liệu thống kê, đồng thời bạn có thể phát triển ngôn ngữ R với Tableau và với các thao tác kéo thả của visual và phân tích số liệu giúp cho bạn nhanh chóng có được rất nhiều góc nhìn khác nhau của các số liệu thống kê

Tableau là kế nối nối nhà quản trị với dữ liệu, giúp nhà quản trị có thể đưa các ý tưởng quản trị của mình vào phân tích, vào số liệu nhằm tìm kiếm cơ hội cho các hoạt động kinh doanh của mình, nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa tài sản của doanh nghiệp mình

Với Tableau, có dữ liệu là có các trực quan, là có phân tích nó tạo nên môi trường làm việc phân tích (analytics culture), và làm việc trên số liệu với các văn hóa đo lường – tôn chỉ làm việc của Tableau là “Help people see and understand their data” với định hướng “self -services” (tự khai phá cho nhà quản trị) và chúng ta có thể tóm lược các lợi ích của Tableau

Các nhà quản trị luôn có trong tay chuỗi dữ liệu theo thời gian giúp họ dễ dàng nhận ra các sự đột biến và phương án ứng xử với các đột biến này. Đồng thời cũng là nền tảng để họ đưa ra các quyết định chính xác, đúng thời điểm

Xây dựng môi trường làm việc cộng tác cho mọi thành viên từ các phòng ban của doanh nghiệp và dựa vào số liệu với văn hóa phân tích và đo lường chi tiết
Ai cũng có thể xem (see), phân tích, và hiểu (understand) các số liệu của mình quản lý sẽ làm cho doanh nghiệp của bạn vận hành trong môi trường tối ưu nhất, đem lại hiệu quả làm việc cao nhất.

Link tham khảo thêm: https://public.tableau.com/en-us/s/