Supply Side Platform viết tắt SSP

Supply Side Platform (viết tắt SSP) là một nền tảng công nghệ với nhiệm vụ duy nhất cho phép các nhà xuất bản truy cập vào quá trình quản trị thông qua các Ad Exchange… từ đó giúp họ đối đa hóa doanh thu quảng cáo và tiết kiệm chi phí cho việc thuê nhân lực bán quảng cáo trên trang của mình.