Supply Chain Management

Supply Chain Management – Quản lý dây chuyền cung ứng: Việc quản lý tất cả các hoạt động liên quan tới dây chuyền cung ứng,  Từ nhà cung cấp tới hệ thống hậu cần nội bội đến các kênh phân phối sản phẩm tới người dùng.