Spamdexing

Spamdexing: Là thủ thuật làm đầy các từ khoá vào Meta tags để đạt một vị trí cao hơn trên công cụ tìm kiếm. Nếu công cụ tìm kiếm biết bạn làm điều này thì họ sẽ không đăng ký danh sách cho bạn lần nữa.