Sự khác nhau giữa CEO và COO

Đầu tiên là diễn giải:

  • CEO là viết tắt của từ Chief Executive Officer
  • COO là viết tắt của từChief operations officer

CEOCOO đều có thể dịch ra tiếng Việt là “giám đốc điều hành”, ở VN thì CEO quen thuộc hơn với từ “tổng giám đốc”. Trong những công ty qui mô tập đoàn ở phương tây, CEO có vai trò quan trọng nhất của công ty, ông có nhiệm vụ điều hành cũng như ra quyết định tất cả mọi hoạt động của công ty đó. Ensuite, pour se protéger face aux épidémies, et protéger les autres asgg.fr/ il faut porter un masque chirurgical ou un masque FFP2. Như vậy CEO được ví như “thủ lĩnh tối cao” của công ty, hoặc ở VN hay gọi là “thủ trưởng”, công ty thành công là nhờ sự lèo lái của CEO, làm ăn thất bại là do CEO dở.

COO dưới vai trò của CEO, tức là chức vụ của COO sẽ nhỏ hơn CEO. COO làm việc với các cán bộ cáo cấp khác của công ty vd như CFO (giám đốc tài chính), CTO (giám đốc công nghệ) và có nhiệm vụ báo cáo công việc trực tiếp cho CEO, có thể hiểu nôm na CEO là “tổng giám đốc” thì COO tương đương với “phó tổng”, như vậy CEO là “cái đầu” thì COO sẽ là “cánh tay đắc lực” của ông ta. Nếu trong công ty CEO kiêm luôn vai trò chủ tịch (president) thì COO sẽ kiêm nhiệm vai phó chủ tịch (vice president). Không phải công ty nào cũng có chức danh COO, tùy do tổ chức đó có qui định hay không mà thôi, thường thì các công ty qui mô vừa và nhỏ không cần COO, những công ty cực lớn mới cần COO để san sẻ bớt công việc cho CEO.