IBM Universal Behavior Exchange viết tắt UBX

IBM Universal Behavior Exchange (viết tắt UBX) cho phép các nhà tiếp thị dễ dàng kết nối dữ liệu khách hàng qua các giải pháp tiếp thị của họ, cung cấp cái nhìn sâu sắc giúp thúc đẩy tương tác tốt hơn. IBM Universal Behavior Exchange được cung cấp miễn phí như là một phần của IBM Marketing Cloud, tạo ra sức mạnh cho việc cung cấp những trải nghiệm đặc biệt cho người dùng trong suốt hành trình mua hàng. Cho dù là khách hàng của IBM Marketing Cloud hiện tại, hoặc đang xem xét triển khai IBM Marketing Cloud, hãy đăng ký ngay để xem UBX có thể giúp bạn kiểm soát dữ liệu khách hàng của bạn như thế nào, phản hồi lại các hành vi của khách hàng trong những khoảnh khắc quan trọng và cải thiện kết quả tiếp thị của bạn với việc cá nhân hóa tốt hơn.

Nguyên bản: “IBM Universal Behavior Exchange (UBX) allows marketers to easily connect customer data across their marketing solutions, delivering the insight that drives better engagement. IBM Universal Behavior Exchange is available for free as part of IBM Marketing Cloud, which powers the delivery of exceptional experiences for customers across the buyer journey. Whether an existing IBM Marketing Cloud client, or considering IBM Marketing Cloud, register now to see how UBX can help you take control of your customer data, respond to customer behaviors in the moments that matter, and improve your marketing results with better personalization.”

Link demo từ IBM: http://www.ibmmarketingcloud.com/ubx.html