Sig file – Signature file

Sig file – Signature file: file chữ ký. Bạn có thể tạo và cài đặt sig file trong thư mục chủ của chương trình email. ماكينات القمار Sau đó bạn đưa chữ ký vào cuối email. Thư của bạn không chỉ có chữ ký của bạn mà còn có cả URL, tên công ty bạn và bất cứ những gì bạn muốn thêm vào.