Soft launch

Soft launch – khởi động mềm, còn được gọi là mở nhẹ nhàng, là một bản phát hành trước của một sản phẩm hoặc dịch vụ cho một khán giả hạn chế trước khi công chúng nói chung. Việc tung ra một sản phẩm nhẹ đôi khi được sử dụng để thu thập dữ liệu hoặc phản hồi liên quan đến sự chấp nhận của nó trên thị trường, trước khi đưa ra thị trường rộng rãi trong thời gian phát hành chính thức hoặc khai trương. Một công ty cũng có thể chọn một khởi động mềm để thử nghiệm các chức năng của một sản phẩm, cho phép điều chỉnh được thực hiện trước khi thực hiện rộng rãi hơn và nỗ lực tiếp thị.

Khi triển khai chiến lược khởi động mềm, một công ty phát hành một sản phẩm có ít hoặc không có tiếp thị. Một khởi động mềm cho phép một công ty để đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả, giới thiệu các tính năng mới mà cuối cùng sẽ làm cho sản phẩm thành công. Đối với các công ty có ngân sách tiếp thị hạn chế, việc khởi động mềm có thể cho phép họ tập trung vào phát triển sản phẩm thay vì tiếp thị.